Noha | Anjuman Nujawan e Hussain | Yadgar Shabedari – 5th Safar 1441/2019 – Imam Bargah Kazmain

Noha | Anjuman Nujawan e Hussain | Yadgar Shabedari – 5th Safar 1441/2019 – Imam Bargah Kazmain – Karachi Speaker : Zain Abbas Shah – Anjuman Nujawan e Hussain Event : Yadgar Riwathi Shabedari 1441 / 2019 Location : Imam Bargah Kazmain Sadat Colony – Drigh Road, – Karachi, Pakistan Date Time : 5th Safar […]

2nd Muharram Majlis – 1441/2019 – Maulana Kumail Mehdavi – Imam Bargah Aley-Aba – Karachi

2nd Muharram Majlis – 1441/2019 – Maulana Kumail Mehdavi – Imam Bargah Aley-Aba – Karachi Speaker : Maulana Kumail Mehdavi Event : Ashrah-e-Majlis Syed-o-Shuhdah Hazrat Imam Hussain A.S 1441 / 2019 Location : Imam Bargah Aley-Aba – Karachi, Pakistan Date Time : 2nd Muharram 1441 / 2nd September 2019 Recorded by : AL-QAYIM.TV Powered by […]

8th Muharram Majlis – 1441/2019 – Moulana Ali Raza Rizvi – Imam Bargah Shah-e-Karbala OLD RIzvia

8th Muharram Majlis – 1441/2019 – Moulana Ali Raza Rizvi – Imam Bargah Shah-e-Karbala OLD RIzvia – Karachi Speaker : Moulana Ali Raza Rizvi Event : Ashrah-e-Majlis Syed-o-Shuhdah Hazrat Imam Hussain A.S 1441 / 2019 Location : Imam Bargah Shah-e-Karbala Old Rizvia Society – Karachi, Pakistan Date Time : 8th Muharram 1441 / 8th September […]

20th Muharram Majlis Ashrah-e-Saani 2019 – Moulana Hasan Zafar Naqvi – Imam Bargah Shah-e-Karbala

20th Muharram Majlis – 1441/2019 – Moulana Hasan Zafar Naqvi – Imam Bargah Shah-e-Karbala OLD RIzvia – Karachi Speaker : Moulana Hasan Zafar Naqvi Event : Majlis Ashrah-e-Saani Zakir Imam Hussain A.S 1441 / 2019 Location : Imam Bargah Shah-e-Karbala Old Rizvia Society – Karachi, Pakistan Date Time : 20th Muharram 1441 / 20th September […]

Ashrah-e-Sajjadia 24 Muharram 2019 | Allama Shehenshah Hussain Naqvi – Markazi Imam Bargah Malir

24th Muharram 4th Majlis – 1441/2019 – Allama Shehenshah Hussain Naqvi – Markazi Imam Bargah Jaffar-e-Tayyar Malir – Karachi Speaker : Allama Shehenshah Hussain Naqvi Event : Markazi Ashrah Sajjadia A.S 1441 / 2019 Location : Markazi Imam Bargah Jaffar-e-Tayyar Malir Society – Karachi, Pakistan Date Time : 24th Muharram 1441 / 24th September 2019 […]

Hazrat e Abbas a.s ( Documentary In Urdu )

Detail history about Hazrat e Abbas a.s ( Documentary In Urdu ) Life. Voice : Arif Bahalim Edit : KarbalaART Team Hazrat e Abbas a.s ( Documentary In Urdu ) https://youtu.be/Wwl79Kcrlkg

5th Muharram Markazi Majlis – 1441/2019 – Allama Syed Shahenshah Hussain Naqvi – Nishtar Park

Markazi Majlis Muharram – 1441/2019 – Allama Syed Shahenshah Hussain Naqvi – Nishtar Park – Karachi, Pakistan. Speaker : Allama Syed Shahenshah Hussain Naqvi Event : Markazi Ashrah-e-Majlis Syed-o-Shuhdah Hazrat Imam Hussain A.S 1441 / 2019 Location : Nishtar Park – Karachi, Pakistan Date Time : 5th Muharram 1441 / 5th September 2019 Organized by: […]

12th Muharram Majlis Ashrah-e-Saani 2019 – Moulana Hasan Zafar Naqvi – Imam Bargah Shah-e-Karbala

12 Muharram Majlis – 1441/2019 – Moulana Hasan Zafar Naqvi – Imam Bargah Shah-e-Karbala OLD RIzvia – Karachi Speaker : Moulana Hasan Zafar Naqvi Event : Majlis Ashrah-e-Saani Zakir Imam Hussain A.S 1441 / 2019 Location : Imam Bargah Shah-e-Karbala Old Rizvia Society – Karachi, Pakistan Date Time : 9th Muharram 1441 / 9th September […]

15th Muharram Majlis-e-Ashrah-e-Sani 2019 – Allama Abu Talib Tabatabai – Imam Bargah Babulilm

15th Muharram Majlis-e-Ashrah-e-Sani – 1441/2019 – Allama Agha Abu Talib Tabatabai – Imam Bargah Babulilm – Karachi Speaker : Allama Agha Abu Talib Tabatabai Event : Markazi Salana Majlis-e-Ashrah-e-Sani 1441 / 2019 Location : Imam Bargah Babulilm North Nazimbad – Karachi, Pakistan Date Time : 15th Muharram 1441 / 15th September 2019 Organized by: Farogh-e-Eman […]