9th Muharram Majlis – 1441/2019 – Maulana Kumail Mehdavi – Imam Bargah Aley-Aba – Karachi

9th Muharram Majlis – 1441/2019 – Maulana Kumail Mehdavi – Imam Bargah Aley-Aba – Karachi Speaker : Maulana Kumail Mehdavi Event : Ashrah-e-Majlis Syed-o-Shuhdah Hazrat Imam Hussain A.S 1441 / 2019 Location : Imam Bargah Aley-Aba – Karachi, Pakistan Date Time : 9th Muharram 1441 / 9thSeptember 2019 Recorded by : AL-QAYIM.TV Powered by : […]

3rd Muharram Majlis – 1441/2019 – Moulana Ali Raza Rizvi – Imam Bargah Shah-e-Karbala OLD RIzvia

3rd Muharram Majlis – 1441/2019 – Moulana Ali Raza Rizvi – Imam Bargah Shah-e-Karbala OLD RIzvia – Karachi Speaker : Moulana Ali Raza Rizvi Event : Ashrah-e-Majlis Syed-o-Shuhdah Hazrat Imam Hussain A.S 1441 / 2019 Location : Imam Bargah Shah-e-Karbala Old Rizvia Society – Karachi, Pakistan Date Time : 3rd Muharram 1441 / 3rd September […]

20th Muharram Majlis-e-Khumsa 2019 – Moulana Arif Hussain Kazmi – Imam Bargah Shareek Tul Hussain

20th Muharram Majlis – 1441/2019 – Moulana Syed Arif Hussain Kazmi – Imam Bargah Shareek Tul Hussain – Karachi Speaker : Moulana Syed Arif Hussain Kazmi Event : Markazi Salana Khumsa Majlis Imam Hussain A.S 1441 / 2019 Location : Imam Bargah Shareek Tul Hussain Gulistan-e-Johar – Karachi, Pakistan Date Time : 20th Muharram 1441 […]

7th Muharram 8th Majlis – 1440/2019 – Moulana Muhammad Ali Naqvi – Karbalai Home PECHS – Karachi

7th Muharram 8th Majlis – 1440/2019 – Moulana Muhammad Ali Naqvi – Karbalai Home PECHS – Karachi Speaker : Moulana Muhammad Ali Naqvi Event : Ashrah-e-Majlis Syed-o-Shuhdah Hazrat Imam Hussain A.S 1441 / 2019 Location : Karbalai Home Kashmir Court PECHS – Karachi, Pakistan Date Time : 7th Muharram 1440 / 7th September 2019 Organized […]

1st Muharram Majlis – 1441/2019 – Maulana Syed Mohammed Zaki Baqri – Mehfil e Murtaza – Karachi

1st Muharram Majlis – 1441/2019 – Maulana Syed Mohammed Zaki Baqri – Mehfil e Murtaza – Karachi Speaker : Maulana Syed Mohammed Zaki Baqri Event : Ashrah-e-Majlis Syed-o-Shuhdah Hazrat Imam Hussain A.S 1441 / 2019 Location : Imam Bargah Mehfil e Murtaza – Pechs – Karachi, Pakistan Date Time : 1st Muharram 1441 / 1st […]

6th Muharram Majlis – 1441/2019 – Maulana Kumail Mehdavi – Imam Bargah Aley-Aba – Karachi

6th Muharram Majlis – 1441/2019 – Maulana Kumail Mehdavi – Imam Bargah Aley-Aba – Karachi Speaker : Maulana Kumail Mehdavi Event : Ashrah-e-Majlis Syed-o-Shuhdah Hazrat Imam Hussain A.S 1441 / 2019 Location : Imam Bargah Aley-Aba – Karachi, Pakistan Date Time : 6th Muharram 1441 / 6th September 2019 Recorded by : AL-QAYIM.TV Powered by […]

Majlis | Agha Jaffar Raza Alvi | Salana Shabedari – 21st Muharram 1441/2019 – Nishtar Park – Karachi

Live – Majlis| Agha Jaffar Raza Alvi | Tarikhi Salana Shabedari – 21st Muharram 1441/2019 – Nishtar Park – Karachi Reciter : Agha Jaffar Raza Alvi Event : Tarikhi Salana Shab e Dari 1441 / 2019 Location : Nishtar Park, Solider Bazar – Karachi, Pakistan Date Time : 21st Muharram 1441 / 21st September 2019 […]

13th Muharram Majlis-e-Ashrah-e-Sani 2019 – Allama Abu Talib Tabatabai – Imam Bargah Babulilm

13th Muharram Majlis-e-Ashrah-e-Sani – 1441/2019 – Allama Agha Abu Talib Tabatabai – Imam Bargah Babulilm – Karachi Speaker : Allama Agha Abu Talib Tabatabai Event : Markazi Salana Majlis-e-Ashrah-e-Sani 1441 / 2019 Location : Imam Bargah Babulilm North Nazimbad – Karachi, Pakistan Date Time : 13th Muharram 1441 / 13th September 2019 Organized by: Farogh-e-Eman […]

3rd Muharram Majlis – 1441/2019 – Moulana Mehdi Abbas – Bhojani Hall – Soldier Bazar – Karachi

3rd Muharram Majlis – 1441/2019 – Moulana Mehdi Abbas – Bhojani Hall – Soldier Bazar – Karachi, Pakistan Speaker : Moulana Mehdi Abbas Event : Ashrah-e-Majlis Syed-o-Shuhdah Hazrat Imam Hussain A.S 1441 / 2019 Location : Bhojani Hall – Soldier Bazar – Karachi, Pakistan Date Time : 3rd Muharram 1441 / 3rd September 2019 Recorded […]

4th Muharram Majlis – 1441/2019 – Moulana Ali Raza Rizvi – Imam Bargah Shah-e-Karbala OLD RIzvia

4th Muharram Majlis – 1441/2019 – Moulana Ali Raza Rizvi – Imam Bargah Shah-e-Karbala OLD RIzvia – Karachi Speaker : Moulana Ali Raza Rizvi Event : Ashrah-e-Majlis Syed-o-Shuhdah Hazrat Imam Hussain A.S 1441 / 2019 Location : Imam Bargah Shah-e-Karbala Old Rizvia Society – Karachi, Pakistan Date Time : 4th Muharram 1441 / 4th September […]