15th Muharram Majlis Ashrah-e-Saani 2019 – Moulana Hasan Zafar Naqvi – Imam Bargah Shah-e-Karbala

15th Muharram Majlis – 1441/2019 – Moulana Hasan Zafar Naqvi – Imam Bargah Shah-e-Karbala OLD RIzvia – Karachi Speaker : Moulana Hasan Zafar Naqvi Event : Majlis Ashrah-e-Saani Zakir Imam Hussain A.S 1441 / 2019 Location : Imam Bargah Shah-e-Karbala Old Rizvia Society – Karachi, Pakistan Date Time : 15th Muharram 1441 / 15th September […]

7th Muharram Majlis – 1441/2019 – Maulana Kumail Mehdavi – Imam Bargah Aley-Aba – Karachi

7th Muharram Majlis – 1441/2019 – Maulana Kumail Mehdavi – Imam Bargah Aley-Aba – Karachi Speaker : Maulana Kumail Mehdavi Event : Ashrah-e-Majlis Syed-o-Shuhdah Hazrat Imam Hussain A.S 1441 / 2019 Location : Imam Bargah Aley-Aba – Karachi, Pakistan Date Time : 7th Muharram 1441 / 7th September 2019 Recorded by : AL-QAYIM.TV Powered by […]

Live – Noha | Johar Rizvi | Salana Shabedari – 21st Muharram 1441/2019 – Nishtar Park – Karachi

Live – Noha | Johar Rizvi | Tarikhi Salana Shabedari – 21st Muharram 1441/2019 – Nishtar Park – Karachi Reciter : Johar Rizvi Event : Tarikhi Salana Shab e Dari 1441 / 2019 Location : Nishtar Park, Solider Bazar – Karachi, Pakistan Date Time : 21st Muharram 1441 / 21st September 2019 Organized by: Farhan […]

Markazi Ashrah-e-Majlis 27 Muharram 2019 | Moulana Yawar Abbas – Markazi Imam Bargah Malir

27th Muharram 1st Majlis – 1441/2019 – Moulana Yawar Abbas – Markazi Imam Bargah Jaffar-e-Tayyar Malir – Karachi Speaker : Moulana Yawar Abbas Event : Markazi Ashrah-e-Majlis 1441 / 2019 Location : Markazi Imam Bargah Jaffar-e-Tayyar Malir Society – Karachi, Pakistan Date Time : 27th Muharram 1441 / 27th September 2019 Organized by: Anjuman Jaffar-e-Tayyar […]

4th Muharram Majlis – 1441/2019 – Moulana Mehdi Abbas – Bhojani Hall – Soldier Bazar – Karachi

4th Muharram Majlis – 1441/2019 – Moulana Mehdi Abbas – Bhojani Hall – Soldier Bazar – Karachi, Pakistan Speaker : Moulana Mehdi Abbas Event : Ashrah-e-Majlis Syed-o-Shuhdah Hazrat Imam Hussain A.S 1441 / 2019 Location : Bhojani Hall – Soldier Bazar – Karachi, Pakistan Date Time : 4th Muharram 1441 / 4th September 2019 Recorded […]

4th Muharram Majlis – 1441/2019 – Maulana Syed Mohammed Zaki Baqri – Shareeka Tul Hussain – Karachi

4th Muharram Majlis – 1441/2019 – Maulana Syed Mohammed Zaki Baqri – Shareeka Tul Hussain – Karachi Speaker : Maulana Syed Mohammed Zaki Baqri Event : Ashrah-e-Majlis Syed-o-Shuhdah Hazrat Imam Hussain A.S 1441 / 2019 Location : Imam Bargah Shareeka Tul Hussain Gulistan-e-Johar – Karachi, Pakistan Date Time : 4th Muharram 1441 / 4th September […]

Live – Noha | Hasan Sadiq | Salana Shabedari – 21st Muharram 1441/2019 – Nishtar Park – Karachi

Live – Noha | Hasan Sadiq | Tarikhi Salana Shabedari – 21st Muharram 1441/2019 – Nishtar Park – Karachi Reciter : Hasan Sadiq Event : Tarikhi Salana Shab e Dari 1441 / 2019 Location : Nishtar Park, Solider Bazar – Karachi, Pakistan Date Time : 21st Muharram 1441 / 21st September 2019 Organized by: Farhan […]

20th Muharram Majlis-e-Ashrah-e-Sani 2019 – Allama Abu Talib Tabatabai – Imam Bargah Babulilm

20th Muharram Majlis-e-Ashrah-e-Sani – 1441/2019 – Allama Agha Abu Talib Tabatabai – Imam Bargah Babulilm – Karachi Speaker : Allama Agha Abu Talib Tabatabai Event : Markazi Salana Majlis-e-Ashrah-e-Sani 1441 / 2019 Location : Imam Bargah Babulilm North Nazimbad – Karachi, Pakistan Date Time : 20th Muharram 1441 / 20th September 2019 Organized by: Farogh-e-Eman […]

9th Muharram Majlis – 1441/2019 – Maulana Kumail Mehdavi – Imam Bargah Aley-Aba – Karachi

9th Muharram Majlis – 1441/2019 – Maulana Kumail Mehdavi – Imam Bargah Aley-Aba – Karachi Speaker : Maulana Kumail Mehdavi Event : Ashrah-e-Majlis Syed-o-Shuhdah Hazrat Imam Hussain A.S 1441 / 2019 Location : Imam Bargah Aley-Aba – Karachi, Pakistan Date Time : 9th Muharram 1441 / 9thSeptember 2019 Recorded by : AL-QAYIM.TV Powered by : […]

3rd Muharram Majlis – 1441/2019 – Moulana Ali Raza Rizvi – Imam Bargah Shah-e-Karbala OLD RIzvia

3rd Muharram Majlis – 1441/2019 – Moulana Ali Raza Rizvi – Imam Bargah Shah-e-Karbala OLD RIzvia – Karachi Speaker : Moulana Ali Raza Rizvi Event : Ashrah-e-Majlis Syed-o-Shuhdah Hazrat Imam Hussain A.S 1441 / 2019 Location : Imam Bargah Shah-e-Karbala Old Rizvia Society – Karachi, Pakistan Date Time : 3rd Muharram 1441 / 3rd September […]